ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη διεκδίκηση εμπορικών και αστικών απαιτήσεων δικαστικά ή εξώδικα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Συμβάσεις διακανονισμού απαιτήσεων / εξωδικαστικός συμβιβασμός.
  • Έρευνα ακίνητης περιουσίας.
  • Έκδοση διαταγών πληρωμής.
  • Λήψη ασφαλιστικών μέτρων προς διασφάλιση απαιτήσεων.
  • Εγγραφή προσημειώσεως/υποθήκης.
  • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας.
  • Άμυνα κατά της εκτέλεσης (ανακοπές κατά κατασχέσεων, προγραμμάτων πλειστηριασμών κλπ)