ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο των συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων

«Θ. Ι. Φωτόπουλος – Π. Εμμ. Δαβερώνας & Συνεργάτες».

Τα γραφεία μας ιδρύθηκαν: το μεν του κ. Φωτόπουλου το έτος 1996 με πρώτη έδρα την Αθήνα και κατόπιν με έδρα την Καρδίτσα, αρχικά επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 12 και στη συνέχεια επί της οδού Α. Παπανδρέου 30-32, το δε του κ. Δαβερώνα το έτος 2005 με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Φερών 9.

Πλέον τα γραφεία μας έχουν αναπτύξει συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με νέους συνεργάτες με άριστη νομική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία με άμεσο στόχο να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σημερινής εποχής και να ασχολείται σχεδόν με όλους τους τομείς του δικαίου, τόσο στα πλαίσια της συμβουλευτικής όσο και της δικαστηριακής άσκησης της δικηγορίας, παρέχοντας άριστη ποιότητα υπηρεσιών με πληρότητα, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.

Με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε όλους τους τομείς του Ποινικού, Αστικού, Εμπορικού, Τραπεζικού και Εργατικού Δικαίου, τα γραφεία μας ανέπτυξαν σταδιακά τον κύκλο εργασιών τους δημιουργώντας μια σταθερή βάση πελατείας. Αποδέκτες των υπηρεσιών μας είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση όλων των συνεργατών μας, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη δικαστική, εξωδικαστική και συμβουλευτική εμπειρία και την άριστη επίγνωση των επικρατουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, παρέχουν στους πελάτες μας τα απαραίτητα εχέγγυα της αποτελεσματικής νομικής συνδρομής και την εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε ζητήματος προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε εντολέα μας.

Τέλος τα γραφεία μας διαθέτουν ένα ευρύ επαγγελματικό δίκτυο συνεργαζόμενων γραφείων και εξειδικευμένων επαγγελματιών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, μηχανικών, λογιστών), με τα οποία συνεργαζόμαστε, όταν η πολυπλοκότητα της υποθέσεως απαιτεί εμπλοκή εξειδικευμένων συνεργατών ή όταν είναι απαραίτητος ο χειρισμός της υποθέσεως σε άλλες περιοχές της χώρας παρέχοντας ολοκληρωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης των πελατών μας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες με γνώμονα:

    • την αξιοπιστία, εχεμύθεια και την ταχύτητα κατά την παροχή των υπηρεσιών μας,
    • την συνεχή παρακολούθηση όλων των τρεχουσών αλλαγών σε νομικό, οικονομικό, πολιτικό και εμπορικό επίπεδο,
    • την υπόδειξη της πιο πρόσφορης οδού για την ευδοκίμηση των επιδιώξεων των πελατών μας,
    • την τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας με βάση την ειλικρίνεια στη σχέση με τον εντολέα και το αληθινό και συνεχές ενδιαφέρον για την προώθηση των συμφερόντων των πελατών μας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.