Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο αποτελείται από νέους επιστήμονες με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και όρεξη για την επίλυση ακόμα και των πιο περίπλοκων νομικών υποθέσεων και βρίσκονται στη διάθεση των πελατών μας για να επιλύσουν τα νομικά σας προβλήματα με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Τομείς κύριας ενασχόλησης τυγχάνουν το Ποινικό, Εμπορικό – Εταιρικό, Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ

 Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Κύρια ενασχόληση με Εργατικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Ποινικό Δίκαιο, Ιατρικό Δίκαιο.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΣΠΥΡΟΥΛΗ

 Δικηγόρος 

Ασκεί μάχιμη γενική δικηγορία

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΦΥΡΗ

 Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Με εμπειρία σε ζητήματα εταιρικών και εμπορικών υποθέσεων, σύνταξη εταιρικών εγγράφων και συμβάσεων πάσης φύσεως

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΟΥ

 Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία πλέον των δέκα ετών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣ

 Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Ασχολείται κυρίως στα πεδία του Αστικού / Εργατικού Δικαίου κα ασκεί γενική δικηγορία          .