ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

Εμπράγματο Δίκαιο – Ακίνητα – Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε ενδεικτικά:

 • Αγοραπωλησίες και έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία.
 • Διαφορές σε σχέση με την κυριότητα, τις δουλείες, το ενέχυρο, την υποθήκη, την επικαρπία και την οίκηση.
 • Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών.

Ενοχικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε ενδεικτικά:

 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.
 • Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών.
 • Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, πώλησης, ανταλλαγής, δωρεάς, γονικής παροχής, μεσιτείας, έργου, εντολής.
 • Αποζημιώσεις για ζημίες και ηθική βλάβη από τροχαία ατυχήματα.

Οικογενειακό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά σε:

 • Διαζύγιο.
 • Διατροφή και επιμέλεια τέκνων.
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων.
 • Υιοθεσίες.
 • Αναγνωρίσεις τέκνων.
 • Σύμφωνο συμβίωσης.
 • Δικαστικές συμπαραστάσεις.
 • Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα.

Κληρονομικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε ζητήματα που αφορούν σε:

 • Δημοσίευση διαθηκών .
 • Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς.
 • Υποθέσεις κληρονομικών διεκδικήσεων.
 • Έκδοση κληρονομητηρίου.
 • Κληρονομιές επ’ ωφελεία απογραφής.

Ειδικοί Αστικοί Νόμοι

Αναλαμβάνουμε ζητήματα που αφορούν σε:

 • Ιθαγένεια – Ληξιαρχικές πράξεις.
 • Περιβάλλον.
 • Προσωπικά δεδομένα.
 • Σύγχρονες μορφές συμβάσεων (leasing, factoring, time-sharing κλπ).
 • Αυτοκινητικές διαφορές.
 • Διαφορές οροφοκτησίας.