ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Η είσοδος και παραμονή στη χώρα μας μεγάλου αριθμού μεταναστών αλλά και οι εργασιακές σχέσεις αυτών με Έλληνες και αλλοδαπούς εργοδότες έχει καταστήσει το ειδικό αυτό τμήμα του Δημοσίου Δικαίου πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Αναλαμβάνουμε ζητήματα σχετικά με την έκδοση και ανανέωση αδειών παραμονής, νομιμοποίηση αλλοδαπών, κτήση ιθαγένειας  κλπ.