ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγκεκριμένα παρέχουμε νομική υποστήριξη των πελατών μας κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς και σε κάθε στάδιο αυτών, από την κατάρτιση φακέλων συμμετοχής έως και την κατακυρωτική απόφαση και τις διαδικασίες που αναφύονται κατά το στάδιο εκτέλεσης της.