ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε ζητήματα που αφορούν ενδεικτικά σε:

  • Σύσταση Εταιρειών (one stop shop, Ι.Κ.Ε., A.E., E.Π.Ε., αφανείς εταιρείες κλπ).
  • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών.
  • Τροποποίηση καταστατικών.
  • Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
  • Νομικός έλεγχος εταιρειών (Due Diligence).
  • Σύνταξη εταιρικών εγγράφων.