ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ασφαλιστικά μέτρα – αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

17/09/2018 | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Επιτυχία του γραφείου μας! Με την υπ’ αριθ. 5766/2018 απόφαση του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  διαδίκου που ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του εν διαστάσει συζύγου της, για να εξασφαλίσει απαίτηση της από αξίωση συμμετοχής  στα αποκτήματα (ΑΚ 1400), με το σκεπτικό ότι δεν αποδείχθηκε αφερεγγυότητα του καθ’ ου (δεδομένου ότι εξυπηρετεί κανονικά την υψηλή δόση στεγαστικού δανείου), ούτε πρόθεση εκποίησης περιουσιακών του στοιχείων.