ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εργατικές διαφορές – καταγγελία σύμβασης εργασίας εγκύου

06/09/2018 | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Επίκαιρη Nομολογία, επιτυχία του γραφείου μας: Με την υπ’ αριθ. 954/2018 απόφασή του ο Άρειος Πάγος έκρινε ως άκυρη την καταγγελία της σύμβασης εργασίας εγκύου εργαζομένης που έγινε από τον εργοδότη, δεχόμενη ότι η προστασία της εγκύου υφίσταται ανεξάρτητα από την προηγούμενη γνώση του εργοδότη περί της εγκυμοσύνης. Με την ίδια απόφαση, που αφορούσε καταγγελία εγκύου εργαζόμενης ευρισκομένης στον πρώτο μήνα κυήσεως, κρίθηκε ότι για το ορισμένο της αγωγής δεν ήταν απαραίτητη η αναφορά στο αγωγικό δικόγραφο της πιθανής ημερομηνίας σύλληψης του κυοφορούμενου.