ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εκπροσωπούμε  τόσο εταιρείες (εργοδότες) όσο και ομάδες εργαζομένων ή μεμονωμένους εργαζόμενους και παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Εργατικού Δικαίου.
Ενδεικτικά, ασχολούμαστε με:

 • Κατάρτιση και τροποποίηση ατομικών συμβάσεων εργασίας.
 • Παροχή συμβουλών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης εργασίας.
 • Αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων σε περιπτώσεις μεταβίβασης επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις κλπ.
 • Ζητήματα που αφορούν τη λύση της σύμβασης εργασίας (Καταγγελία συμβάσεων εργασίας,
  αποζημιώσεις, ομαδικές απολύσεις).
 • Εργατικά Ατυχήματα.
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 • Δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές.
 • Εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας σε εργατικές διαφορές.
 • Αναζήτηση πάσης φύσεως εργασιακών αξιώσεων (εξωδικαστικά και δικαστικά).
 • Παραστάσεις στις αρμόδιες εποπτικές αρχές (Επιθεωρήσεις Εργασίας, Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ασφαλιστικών φορέων).