ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας έχει δικαστηριακή εμπειρία γύρω από ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού που προκύπτουν από αμέλεια κατά την παροχή των υπηρεσιών τους (malpractice).
Χειριζόμαστε υποθέσεις τόσο από τη μεριά του ασθενή όσο και από την μεριά του ιατρού.