ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΗΜΑΤΑ

Τα γραφεία μας παρέχουν νομικές υπηρεσίες στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναλαμβάνοντας ενδεικτικά:

  • Έρευνα και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
  • Νομική προστασία σημάτων και εμπορικής επωνυμίας.
  • Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος.
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.