ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και αναλαμβάνουμε την επίλυση διαφορών εξωδικαστικά ή δικαστικά στο πλαίσιο ατομικών ή και συλλογικών αγωγών ιδίως σε ζητήματα που αφορούν άκυρους και καταχρηστικούς όρους συναλλαγών.