ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σχεδόν όλων των κλάδων του δικαίου.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (Ν. 3869/2010)

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας με ειδικότητα σε οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εξωδικαστική/δικαστική ρύθμιση οφειλών, από την λήψη βεβαιώσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την κατάρτιση σχεδίου για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς και την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στο νόμο.