ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εργατικές διαφορές – απεργία

17/09/2018 | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Επιτυχία του γραφείου μας! Με την υπ’ αριθ. 238/2018 απόφαση του, το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή μονίμου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)  με την οποία ζητούσε την καταβολή μισθών, καίτοι δεν παρείχε εργασία  λόγω κατάληψης του χώρου εργασίας της στο Πανεπιστήμιο,  κατά τη διάρκεια πολύμηνης απεργίας διοικητικών υπαλλήλων.  Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η αδυναμία παροχής εργασίας εκ μέρους της ενάγουσας (που δεν συμμετείχε στην απεργία) λόγω της κατάληψης του Πανεπιστημίου από τους απεργούς, αποτελεί γεγονός που ανήκει στη σφαίρα επιρροής του εναγόμενου Πανεπιστημίου και επιδίκασε στην ενάγουσα τους μισθούς  για όσο διάστημα διήρκεσε η απεργία.