Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΟΥ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Επαγγελματική κατάσταση: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με έδρα την Αθήνα.
Μέλος: Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007.
Σπουδές: Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εργατικό Δίκαιο.
Τομείς Εξειδίκευσης: Εργατικό Δίκαιο,Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο των Συμβάσεων,Δίκαιο των Αλλοδαπών, Αναγκαστική εκτέλεση, Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), Εταιρικό Δίκαιο.
Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γερμανική

Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία πλέον των δέκα ετών. Νομική υποστήριξη τραπεζικών ιδρυμάτων στους Τομείς Ανθρωπίνου Δυναμικού, Προμηθειών, Νομιμοποιήσεων και Κατασχέσεων εις χείρας της Τράπεζας ως τρίτης.