Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΣΠΥΡΟΥΛΗ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Επαγγελματική κατάσταση: Δικηγόρος, με έδρα την Καρδίτσα.
Μέλος: Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσα από το 2006.
Σπουδές: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τομείς Εξειδίκευσης:
Ξένες γλώσσες: Αγγλική