Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Επαγγελματική κατάσταση: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω με έδρα την Αθήνα,
Μέλος: Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005 και Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ).
Εκπαίδευση: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εργατικό Δίκαιο. Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δημοσιεύσεις και ομιλίες: Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία (Το δικαίωμα της απεργίας σε κρίσιμη καμπή, 2009 εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα), έχει συμβολές σε δύο συλλογικά έργα (Ενστάσεις Εργατικού δικαίου, 2010, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη και Εργατικό Δικονομικό δίκαιο, 2012, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη) έξι μελέτες σε νομικά περιοδικά (Νομικό Βήμα και Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου) και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις, ενώ υπήρξε εισηγητής σε δύο επιστημονικά συνέδρια.
Τομείς εξειδίκευσης: Εργατικό, Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Ποινικό Δίκαιο, Ιατρικό Δίκαιο.
Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γερμανική.

Κύριο αντικείμενο της ενασχόλησης του είναι το εργατικό δίκαιο σε όλο του το φάσμα, εκπροσωπώντας τόσο εργαζόμενους, όσο και εργοδότες, με πλήθος παραστάσεων σε δικαστήρια της ουσίας αλλά και στον Άρειο Πάγο. Νομικός σύμβουλος πολυάριθμων εταιρειών σε εξειδικευμένα ζητήματα εργατικού δικαίου. Έχει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων αστικού ποινικού δικαίου με ιδιαίτερη ενασχόληση στις μισθωτικές διαφορές και το οικονομικό έγκλημα. Έχει ασχοληθεί επίσης με υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης στα πλαίσια της συνεργασίας του με ιδιωτικές κλινικές καθώς και με πλήθος υποθέσεων ρύθμισης οφειλών ιδιωτών (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα).