Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Επαγγελματική κατάσταση: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με έδρα την Καρδίτσα.
Μέλος: Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τα έτη 1995-1999 και πλέον Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας από το 1999.
Σπουδές: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τομείς Εξειδίκευσης: Ποινικό και Εμπορικό, Τραπεζικό, Ασφαλιστικό, Χρηματιστηριακό – Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, ασκώντας τόσο πρακτική όσο και συμβουλευτική Δικηγορία.
Ξένες γλώσσες: Γαλλική (επαρκώς), Αγγλική και Ιταλική (καλώς).

Απασχολείται επαγγελματικά με ιδιαίτερη πρακτική εμπειρία σε όλους σχεδόν τους τομείς του Δικαίου. Ενδεικτικά, παρέχει νομικές υπηρεσίες αδιαλείπτως ήδη από το έτος 1999 ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. (έδρα Αθήνα) και ως νομικός σύμβουλος στην ανώνυμη εταιρεία Καραμπάς Ελληνική Αντιρρυπαντική Ανακύκλωσης ΑΕΒΕ (έδρα Φθιώτιδα).