Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Επαγγελματική κατάσταση: Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, με έδρα την Αθήνα.
Μέλος: Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ).
Σπουδές: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο Αστικό όσο και στο Εργατικό Δίκαιο. Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου στη Νομική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό και Εργατικό Δίκαιο.
Ξένες γλώσσες: Αγγλική

Ο Ιωάννης ασχολείται κυρίως στα πεδία του Αστικού / Εργατικού Δικαίου. Ασκεί γενική δικηγορία. Τέως συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος [ΙΝΕ-ΓΣΕΕ]. Με ιδιαίτερη εμπειρία στα πεδία του εργατικού και κοινωνικοσαφαλιστικού δικαίου.